شمــاره جــاری

شماره های پیشیـن
 • سال هفتم (1395)

مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده می باشد.

    شمــاره : سال هفتم، پاییز 1395، شماره 26 1395، تعداد صفحات 170     XML
 •   1 -    بررسی گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
    صفحـه 7 - 32  
  دكتر مهدي بهارمقدم, سيد رسول حسينی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   2 -    ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه‌های تجاری
    صفحـه 33 - 58  
  دکتر بیتا مشایخی, مصطفی دلدار
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   3 -    تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی
    صفحـه 59 - 83  
  دكتر مهدي صالحی, جواد اورادی, زینب سالاری فورگ
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   4 -    تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک
    صفحـه 85 - 106  
  دکتر مریم دولو, دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   5 -    نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت
    صفحـه 107 - 130  
  دکتر غلامحسین مهدوی, علی اصغر دهقانی سعدی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   6 -    تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی
    صفحـه 131 - 150  
  دکتر داریوش فروغی, دکتر هادی امیری, محمد زمانی بختیاروند
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   7 -    تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    صفحـه 151 - 170  
  دکتر عباس افلاطونی, دکتر حسن زلقی, حامد کمرئی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله


مشخصــات مجلــه
     
صـاحب امتیـاز    
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سردبیر    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرائی    
امین محمدی
کارمند

شــاپــا چاپی    
2008-8914
شــاپــا الکترونیک