شمــاره جــاری

شماره های پیشیـن
 • سال هفتم (1395)

مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که به دلیل پاره ای از مشکلات فنی، تااطلاع ثانوی، از پیگیری مقالات به وسیله این سامانه معذوریم. لذا خواهشمند است مقالات ارزشمند خود را در سامانه قدیم نشریه به آدرس http://jak.uk.ac.ir/ ثبت بفرمایید

    شمــاره : سال هفتم، زمستان 1395، شماره 27 1395، تعداد صفحات 182     XML
 •   1 -    الگوی جامع رتبه‌بندي شرکت‌ها با استفاده از اطلاعات حسابداري، ارزيابي متوازن و تکنيک پاپريکا
    صفحـه 7 - 33  
  دکتر محمد نمازی, رضا غلامی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   2 -    تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود
    صفحـه 35 - 62  
  دکتر محمدحسین قائمی, امیر صابر
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   3 -    بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی
    صفحـه 63 - 82  
  دکتر سحر سپاسی, دکتر حسین اعتمادی, مسلم شهرابی فراهانی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   4 -    تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر محدودیت‌های مالی شرکت‌های هدف
    صفحـه 83 - 108  
  آرش گودرزی, دکتر رضا تهرانی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   5 -    عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی
    صفحـه 109 - 133  
  دکتر ولی خدادادی, سجاد ویسی, علی چراغی نیا
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   6 -    بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت
    صفحـه 135 - 158  
  دکتر محمد نظری پور
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله
 •   7 -    سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی
    صفحـه 159 - 181  
  داریوش خرمی, دکتر رضا غلامی جمکرانی
  مشــاهده مقاله    |     اصل مقاله


RSS
مشخصــات مجلــه
     
صـاحب امتیـاز    
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سردبیر    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول    
دکتر امید پورحیدری
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرائی    
امین محمدی
کارمند

شــاپــا چاپی    
2008-8914
شــاپــا الکترونیک